English

فولاد تاج

فولاد تاج - فولاد آلیاژي

فولاد تاجفولاد تاجفولاد تاج
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

پروفیل ساختمانی

: انواع پروفیل
۱-تعریف  پروفیل
پروفیل :
معنای پروفیل از
نظر لغوی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین
انواع  پروفیل
انواع پروفیل :
پروفیل باز
پروفیل بسته
فرآیند تولید لوله و پروفیل فولادی:
ورقهای فولادی سرد و گرم به صورت رول وارد کارخانه گشته و پس از
عبور از قسمت برش وارد خط تولید می شود. دو سرکلافهای بریده شده فولادی توسط
غلطکهای افقی و عمودی دستگاه فرمینگ طی چند مرحله به هم نزدیک شده در مرحله جوش،
لبه آنها با جوش القائی فرکانس بالا به یکدیگر جوش داده می شود
پس از آن لوله وارد قسمت سایزینگ شده با عبور از چندین غلطک و ترک
هدها و تبدیل به محصول مورد نظر، در قسمت برش به ابعاد تنظیم شده برش داده می شود
و در صورت لزوم پس از انجام تست های مورد نیاز یا گالوانایز بسته بندی و جهت تحویل آماده می گردد.

بازدید : 383
پروفیل ساختمانی
سایر محصولات فولاد تاج